จดหมายข่าว

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

????????????????????????????????? ??????? ??????????????????? (?????????) ?

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

????????????? ????????????????

Read more