ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/1.ประกาศรับสมัคร.pdf http://

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อาคารอำนวยการชั้น 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/????????????????????????????

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/????????????????????????????

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/??????-?.5_?????????????????

Read more