หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การรับการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
โดย : adminham
อ่าน : 243
จันทร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การรับการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา