หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
โดย : adminham
อ่าน : 333
พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในที่ประชุม