หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต
โดย : adminham
อ่าน : 395
ศุกร์์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยในปีนี้มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก 23 สถาบัน ส่งเข้าร่วมนำเสนอ รวมทั้งสิ้น 190 ผลงาน โดยมีผลงานจาการสถาบันฯ ฉ.5 จำนวน 12 ผลงาน เข้าร่วมการแสดงผลงาน