หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ
โดย : adminham
อ่าน : 1053
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบการบำบัดน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาเฒ่าแบบยั่งยืนด้วยระบบอัดอากาศ โดยใช้พลังงานทดแทนแบบสะอาดเพื่อสนองนโยบายการใช้พลังงานทดแทน ในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑