หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ดแสดงโชว์ผลงานวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษา
โดย : adminham
อ่าน : 881
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำโดยท่าน รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ร่วมจัดแสดงโชว์ผลงานวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียน นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑