หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23(4) แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 2
โดย : adminham
อ่าน : 2071
พุธ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามมาตรา 23(4) แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 2
โดยคุณสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ กรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(5)
ประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม หจก.คงยนต์ สำนักงานใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา