[ Apirak ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อภิรักษ์ จันทร์เทศ
ชื่อเล่น : 
หมาง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/1/2540
อายุ : 
21
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
paemika.tim@gmail.com  
ที่อยู่ : 
87 ม.13 ต.หนองเหล็ก
อำเภอ : 
อ.ศีขรภูมิ
จังหวัด : 
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 
32000
เบอร์โทรศัพท์ : 
-
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาตรี