[ Arpornsiri ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Arpornsiri Pasatcha
ชื่อเล่น : 
Plai
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
4/4/2539
อายุ : 
22
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
ap_sr@outlook.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ปริญญาตรี