[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เมนูหลัก
สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.5
งบทดลอง
วารสารวิจัยและนวัตกรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/ต.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ( 254 / )
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ต.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ( 217 / )
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ต.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ ( 206 / )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ได้กำหนดจัดโครงการประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ต.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12/2562 ( 217 / )
    การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ ประธานในที่ประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 11/2562 ( 467 / )
    การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 ประธานในที่ประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ( 167 / )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ( 185 / )
    ดร.สถาพร มงคลสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มห้อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ( 248 / )
    การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ ( 248 / )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ( 183 / )
    การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน เพื่อคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน มาตรา 23(4) แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : www.veine5.ac.th
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210