[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เมนูหลัก
สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.5
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 29 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( 4/ส.ค./2559 )
    
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมผู้อำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6-2559 ( 29/ก.ค./2559 )
    ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ร่วมประชุมที่ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเชาว์ ซี เพิร์ล โรงแรงเพิร์ล จังหวัด ภูเก็ต
ประชุมคณะอนุกรรมการ (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3/2559 ( 25/ก.ค./2559 )
    
รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 5/2559 ( 22/ก.ค./2559 )
    รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 ประธานในที่ประชุม การประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ ( 21/ก.ค./2559 )
    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
การประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา ( 21/ก.ค./2559 )
    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 4/2559 ( 21/ก.ค./2559 )
    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานการเงินการคลังฯ (GFMIS) ( 21/ก.ค./2559 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารย์ฯ ( 21/ก.ค./2559 )
    คณะครู อาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารย์ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 3/2559 ( 21/ก.ค./2559 )
    การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (โดยมีรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 เป็นประธานในที่ประชุม)
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 -> [จำนวน 47 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>

Based on : www.veine5.ac.th
ตั้งอยู่ที่ 999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
webmaster www.veine5.ac.th