ต้อนรับผู้อำนวยการ อดิศร สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดย ผอ.กาญจนา เงื่อนกลาง ให้การต

Read more