ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานทำความสะอาด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประกาศฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบ

Read more