ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแ

Read more