[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เมนูหลัก
สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.5
งบทดลอง
วารสารวิจัยและนวัตกรรม
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 13/2562 ( 23/ธ.ค./2562 )
    การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบาหลีก 2 โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.วรพจน์ ขำพิศ นายกาสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประธานในที่ประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ( 10/ต.ค./2562 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ( 10/ต.ค./2562 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ได้กำหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ ( 10/ต.ค./2562 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ได้กำหนดจัดโครงการประชุมการเตรียมการประกันคุณภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้ก้าวสู่THAILAND 4.0 ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
- จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
- การเตรียมความพร้อมการประเมินศักยภาพและรายละเอียดหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12/2562 ( 10/ต.ค./2562 )
    การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ ประธานในที่ประชุม
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 11/2562 ( 9/ก.ย./2562 )
    การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 ประธานในที่ประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ( 9/ก.ย./2562 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ( 9/ก.ย./2562 )
    ดร.สถาพร มงคลสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มห้อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ( 22/ส.ค./2562 )
    การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ ( 22/ส.ค./2562 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/17 -> [จำนวน 161 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : www.veine5.ac.th
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210