[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เมนูหลัก
สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.5
งบทดลอง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วท.นครราชสีมา (sar) 20 ก.ย. 59 ( 20/ก.ย./2559 )
    20 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ประกอบด้วย 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เข้าการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
วท.คูเมือง (sar) 19 ก.ย. 59 ( 20/ก.ย./2559 )
    19 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันจากหน่วยงานต้นสังกัด ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
วท.หลวงพ่อคูณ (sar) 19 ก.ย. 59 ( 20/ก.ย./2559 )
    
19 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปรุสิทฺโธ  ประกอบด้วย 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
4.สาขาวิชาการบัญชี
เข้าการรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันจากหน่วยงานต้นสังกัด ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
สถาบันฯ ฉ.5 รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ( 20/ก.ย./2559 )
    วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  รับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยนายนิยม แสงวงศ์ ประธานกรรมการ
ประชุมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงานต้นสังกัด ( 14/ก.ย./2559 )
    ผู้บริหาร และคณะครูของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ครั้งที่ 6/2559 ( 1/ก.ย./2559 )
    การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 ประธานในที่ประชุม
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( 4/ส.ค./2559 )
    
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมผู้อำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 6-2559 ( 29/ก.ค./2559 )
    ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ร่วมประชุมที่ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเชาว์ ซี เพิร์ล โรงแรงเพิร์ล จังหวัด ภูเก็ต
ประชุมคณะอนุกรรมการ (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3/2559 ( 25/ก.ค./2559 )
    
รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 5/2559 ( 22/ก.ค./2559 )
    รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 ประธานในที่ประชุม การประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 -> [จำนวน 113 อัลบัม]
<< 10 11 12 >>

Based on : www.veine5.ac.th
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210