[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เมนูหลัก
สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.5
งบทดลอง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 56 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา ( 21/ก.ค./2559 )
    ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 4/2559 ( 21/ก.ค./2559 )
    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานการเงินการคลังฯ (GFMIS) ( 21/ก.ค./2559 )
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารย์ฯ ( 21/ก.ค./2559 )
    คณะครู อาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารย์ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2559 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
การประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 3/2559 ( 21/ก.ค./2559 )
    การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (โดยมีรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 เป็นประธานในที่ประชุม)
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุฯ ( 21/ก.ค./2559 )
    การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลายสภาพด้วยคลื่นอุลตร้า ไซนิค Ultrasonic Thickness Measurement (UTM) Level II ให้กับครูช่างเชื่อมโลหะทั่วประเทศ โดยชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรม รายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (โดยมีรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ฉ.5 เป็นประธานในพิธี)
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ( 21/ก.ค./2559 )
    นายสมผัด อินทรมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ครั้งที่ 2/2559 ( 21/ก.ค./2559 )
    ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ( 21/ก.ค./2559 )
    พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นแรกของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 28-03-59 ( 21/ก.ค./2559 )
    การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดยนายวโรภาส ศรีพันธุ์อดีตกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.5 ประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 -> [จำนวน 102 อัลบัม]
<< 10 11 >>

Based on : www.veine5.ac.th
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210