แก้ไขประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวมีข้อความบางส่วนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจทำให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน สถาบันฯ ฉ.5 จึงได้ดำเนินการแก้ไขประกาศดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ 2 ข้อที่ 3 วิธีการสรรหา (2)

แก้ไขจาก กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบัน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำของสถานศึกษา และให้สถาบันจัดให้ข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจำนวนสองคน

แก้ไขเป็น กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบัน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำของสถานศึกษานั้นแห่งละสองคน และให้สถาบันจัดให้ข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจำที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจำนวนสองคน นอกนั้นข้อความคงเดิม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *