โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 และการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษา ทวิภาคีและบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ” โดย
1. ผอ.ชไมพร ตุ้มพงษ์
2. ผอ.ดร.สุกุล สุวรรณธาดา
3. คุณชัยโรจน์ เตชะเการี
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา