การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมธารปราสาท โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ประธานในการประชุม