โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์