การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 5/63

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ครั้งที่ 5/63 วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกไม้ โรงแรมสบาย โฮเทล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ นายกสภาสถาบันฯ ประธานในการประชุม