การประชุมคณะอนุกรรมการการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์