หน้าแรก

ระบบสารสนเทศบัณฑิตอาชีวศึกษา คลิก>>

Video :สกรุ๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
เนื้อหา :เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายเผิง เจิ้น ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวโทรทัศน์ยูนนาน ที่ประจำอยู่ประเทศไทยได้เข้ามาสัมภาษณ์ ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
Video :ขั้นตอนการเข้ารับพระทานปริญญาบัตร