ติดต่อเรา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
999 ม.6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ :044-081147
โทรสาร :044-081148
e-mail : venie5@venie5.ac.th