จดหมายข่าว

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/1.ประกาศรับสมัคร.pdf http://

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ผ่านระออนไลน์

Read more