จดหมายข่าว

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ผ่านระออนไลน์

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อาคารอำนวยการชั้น 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยน

Read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

http://veine5.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเล

Read more